Програма: 17-ти ноември 2016ч, 18:30ч, зала 1 на Военен клуб, гр. София

18:00 – 18:30ч.

 • Регистрация

18:30 – 18:45ч.

 • Приветствия, Водещ: Камелия Атанасова, мениджър програма “Бизнес алтернативи”
 • г-жа Мартина Стронг, Посолство на САЩ в Бъгария
 • г-жа Деси Тальокова, фондация “Америка за България”
 • г-н Росен Иванов, Black Peak Capital

18:45 – 19:10ч.

 • Добри практики в предприемачество с фокус върху жени, земеделие и малцинствени общности
 • г-жа Виолета Недева, фондация “Америка за България”
 • г-н Иван Пенов, фондация “Земята – източник на доходи”
 • г-жа Любов Кирилова, Global Entrepreneurhip Summit 2016
 • г-н Ангел Валентинов, www.angel-bg.com

19:10 – 19:50ч.

 • Обмяна на бизнес идеи и контакти

19:50 – 20:30ч.

 • Коктейл