За да кандидатствате за програма “Бизнес алтернативи”, моля, попълнете следния формуляр и приложете нужните документи:

Лични данни и контакти:

Трите имена

E-mail адрес

Адрес

Мобилен телефон

Възраст

Образованиe*

Домашен телефон

Пол*
МъжЖена

Ще кандидатствате ли за стипендия?*
ДаНе

Информация за бизнеса:

Име на бизнеса или бизнес идеята:*

Моля опишете с няколко изречения същността на бизнеса, който притежавате или искате да започнете:*

Активен ли е в момента този бизнес?*
ДаНе

Опишете опита, който имате в тази сфера и/или проучванията, които сте направили до момента:*
Например: Работили ли сте в тази сфера? Знаете ли кои са други подобни бизнеси във Вашият регион? Имате ли прогноза кой ще купува продуктите или услугите Ви? Какви проблеми от икономически и социален характер ще разреши продуктът или услугата Ви?

Ако имате активен бизнес в тази сфера, моля опишете няколко предизвикателства, пред които сте изправени в момента:

Моля опишете най-голямото лично или професионално предизвикателство, с което сте се сблъскал/а и какво сте научил/а от него:*

Ако в момента НЯМАТЕ активен бизнес, моля опишете стъпките, които планирате да предприемете за да започнете:*
Какво Ви е необходимо, за да започнете? Трябва ли да направите още проучвания? Трябва ли Ви някакво оборудване или други хора? Трябва ли Ви някакво обучение или лиценз? Какви са ползите за клиентите Ви? Кои ще са хората, които ще Ви помогнат да реализирате идеята?

Моля опишете защо мислите че Вашата идея ще е успешна:*

Моля приложете следните документи:

Автобиография:*

Копие от документ за завършено средно образование:*

Документи за финансов статус: декларация за годишни доходи (по образец), придружена от бележка от работодател или бележка от Бюро по труда:

Две препоръки с имена и контакти на референти, потвърждаващи желанието и капацитета на кандидата да бъде предприемач и деклариращи опита му в сферата на бизнеса:

Финансови отчети на фирмата за последната година, където е приложимо: