Доброволците по програма „Бизнес алтернативи“ имат задълбочени познания по различните теми, включени в нея и доказан опит в една или повече области, което им дава възможност да споделят с предприемачите конкретни примери от личната си практика. Техните бизнес знания, насърчения и умения подпомагат участниците по пътя им към успеха и развитието на печеливши бизнеси.

Многостранните им комуникационни умения – да изслушват, разглеждат различни гледни точки, да анализират информация и да помагат при развиването на нови идеи, допринасят за създаване на подкрепяща и позитивна атмосфера по време на програмата. Доброволците ръководят дискусиите с отговорност и отвореност към участниците като ги окуражават да споделят лични мнения и надграждат своя опит.

Доброволци

Присъедини се към нас!