Финансовите лидери са водещи на финансовите дискусии в секцията “Как да бъдем на печалба”. Това са хора, които са специалисти в областта на математиката, финансите и оперативно счетоводство. Те желаят да помогнат на участниците да разберат и приложат математическите и финансови аспекти на конкретния бизнес или бизнес идея като обясняват на достъпен език формулите и калкулациите стъпка по стъпка.

По време на програма “Бизнес алтернативи”, финансови лидери водят изцяло няколкото 3 часови сесии от специфичните финансови модули “Как да бъдем на печалба”, втората част на първата финансова сесия и първата част по даване на обратна връзка на стратегическите формуляри от последната финансова глава. Те водят както сесиите по обратна връзка на самостоятелната работа на участниците с въпроси и отговори, така и правят преглед на конкретните финансови бизнес казуси. Те отделят време за подготовка на калкулациите от съответните сесии и са налични да отговарят на въпроси на участниците и ги подкрепят като са достъпни на електронна поща и телефон.