Програма “Бизнес алтернативи” помага на амбициозни и ентусиазирани предприемачи от 18 до 58 години да създадат и развият успешни бизнеси, водещи до финансова независимост и подобрено икономическо състояние, чрез развиване на бизнес умения, обмяна на опит и знания, достъп до бизнес контакти и създаване на общност от взаимно подкрепящи се предприемачи.

В рамките на 5 месеца се провеждат дискусии, като всяка седмица се обсъжда различна тема и бизнес казус минавайки през основи на успеха, пазарни проучвания, послание, маркетингова кампания, потенциални клиенти, продажби, ценообразуване, разходи, финансови решения, инвестиции, планиране на личните финанси, кредити и финансиране, развитие на човешките ресурси, счетоводство и данъци до етичност и законност.

Сесиите се състоят веднъж седмично, сряда вечер от 18:30 ч. до 21:30 ч. като периодично се организират събития за обмяна на контакти и опит. По време на програмата участниците се срещат с успешни предприемачи и експерти, които им помагат да изградят своя бизнес или да развият своята идея, да структурират цялостен бизнес план и да презентират за спечелване на финансиране.

След успешното приключване на програмата предприемачите продължават работата си с ментори, които им помагат със съвети, контакти, знания и опит, за да могат пълноценно да развият и разгърнат бизнеса си в рамките на следващата година.