Участниците в програма “Бизнес алтернативи” са предприемачи на възраст от 18 до 58 години, завършили средно образование, които имат активен малък бизнес или искат да стартират собствен бизнес в рамките на следващите 12 месеца. По време на сесиите участниците могат да изследват алтернативите за развитието и разширяването на своя бизнес в различни и нови сфери.

Предприемачите в обучението имат готовност да споделят своя опит, да развиват своята идея, да комуникират позитивно и да бъдат проактивни, както по време на вечерните 3 часови сесии, така и при подготовката за всяка дискусия, като отделят от 6 до 20 допълнителни часа на седмица за попълване на стратегическите планове от всяка конкретна тема за техния конкретен бизнес.

Участниците разбират техническите аспекти на бизнеса, който са избрали и инвестират в него и в себе си следващите 5 месеца, заделяйки ресурси, време и усилия, за да планират в детайли конкретни стъпки и дейности за създаването и развитието на печеливш и перспективен бизнес.

Успешни истории