Фасилитаторите са доброволци към програмата, които имат ключова роля във воденето на първите 90 минути от всяка сесия, даването на обратна връзка на участниците относно развитието на техните идеи и бизнеси и обмяната на различни мнения и гледни точки по време на дискусията. Това са хора, които са имали или имат малък бизнес, готови са да споделят своя опит и знания като бизнес експерти в няколко от следните области: психология, продажби, маркетинг, финанси и счетоводство, банково инвестиране. Те желаят да помогнат на участниците да се развиват и да подобрят икономическо състояние както на себе си и своето семейство, така и на общността в която живеят.

В рамките на програмата, фасилитаторите са на разположение по време на 3 часовите сесии за периода от 5 месеца като отделят по няколко часа на седмица за подготовка на дискусията и преглед на попълнените стратегически формуляри на участниците преди всяка сесия. Във всяка сесия водят първата 90-минутна дискусия като споделят своя опит и дават обратна връзка на стратегическите формуляри. Те имат готовност да отговарят на въпроси на участниците и ги подкрепят чрез наличност по електронна поща или телефон.