Фондация “Тръст за социална алтернатива” е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. “Бизнес алтернативи” е част от програмата на фондацията “Икономическо развитие и достъп до заетост”.

Цел

Целта на инициативата е да помогне на участниците, част от които са предприемачи в неравностойно положение, да създадат и развият успешни бизнеси, водещи до финансова независимост и по-добро икономическо състояние чрез развиване на бизнес умения, обмяна на опит и знания, достъп до бизнес контакти и създаване на общност от взаимно подкрепящи се предприемачи.

История

“Бизнес алтернативи” е базирана на американската предприемаческа програма 16-седмична Работилница за бизнес възможности „Как да развием печеливш и перспективен бизнес“, постигнала значителни успехи при малцинствени групи и хора в неравностойно положение в САЩ, при чието прилагане над 54 % от бизнесите продължават успешно да се  развиват дори и 5 години след завършване на програмата.

Донори